Cà phê cold brew thc ung gii nhit hoàn ho cho mùa hè, vi hương v êm du, ít chua, đng, và caffeine cao. Hãy cùng khám phá cách pha chế cà phê cold brew đơn gin, d dàng ngay ti nhà vi hưng dn chi tiết sau đây:

Nguyên liu:

 • Ht cà phê: 150 gram (chn ht cà phê rang medium hoc dark roast)

 • Nưc lc: 1 lít

 • Dng c: Hũ thy tinh/bình đng có np, túi lc/phin lc cà phê, cc/ly

Bưc 1: Xay Cà Phê

 • Xay cà phê mc đ coarse (thô), tương t như đưng cát. Đ xay thô giúp cà phê không b chiết xut quá mc, tránh v đng chát.

Bưc 2: Ngâm Cà Phê

 • Cho cà phê đã xay vào túi lc hoc phin lc.

 • Đt túi lc vào hũ thy tinh/bình đng.

 • T t rót nưc lc vào bình, đm bo cà phê đưc ngp hoàn toàn.

 • Đy kín np bình, bo qun trong ngăn mát t lnh 1224 tiếng.

Bưc 3: Lc Cà Phê

 • Sau thi gian ngâm, ly túi lc cà phê ra khi bình.

 • Lc cà phê cold brew qua phin lc hoc khăn xô đ loi b cn cà phê.

Bưc 4: Thưng Thc

 • Cà phê cold brew có th thưng thc trc tiếp hoc pha loãng vi nưc, sa, đá tùy s thích.

Mo Cho Cà Phê Cold Brew Thơm Ngon Hơn:

 • S dng nưc lc tinh khiết đ cà phê không b ln tp v.

 • Điu chnh thi gian ngâm cà phê tùy theo s thích đm nht (12 tiếng cho v nh, 24 tiếng cho v đm).

 • Bo qun cà phê cold brew trong ngăn mát t lnh ti đa 5 ngày.

 • Th nghim vi các loi sa ht (sa hnh nhân, sa óc chó...) đ to hương v đc đáo.

 • Thêm siro, mt ong hoc đưng đ tăng thêm v ngt ngào.

Tự Tay Pha Cà Phê Cold Brew Thơm Ngon Tại Nhà

Li ích ca Cà Phê Cold Brew:

 • V êm du, ít chua, đng: Quá trình ngâm lnh giúp gim thiu v chua, đng, to nên hương v cà phê êm du, d ung.

 • Hàm lưng caffeine cao: Cà phê cold brew cha hàm lưng caffeine cao hơn cà phê pha nóng, mang li s tnh táo, tp trung.

 • Tin li, d dàng: Bn có th pha chế cà phê cold brew mt ln và thưng thc trong nhiu ngày.

Vi nhng hưng dn đơn gin trên, bn đã có th t tin pha chế cà phê cold brew thơm ngon, mát lnh ngay ti nhà. Chúc bn có nhng tri nghim thú v và thưng thc cà phê tht trn vn!