Cà phê detox, s kết hp gia cà phê và các nguyên liu t nhiên giàu cht chng oxy hóa, giúp thanh lc cơ th, tăng cưng năng lưng và h tr gim cân hiu qu. Hãy cùng khám phá 3 công thc cà phê detox thơm ngon, d làm ngay ti nhà:Auto Draft

1. Cà Phê Detox Mt Ong & Chanh

Nguyên Liu:

 • Cà phê đen nóng: 1 tách

 • Mt ong nguyên cht: 12 mung cà phê

 • Nưc ct chanh: 1/2 qu

 • Nưc m: 1/2 tách

Cách Làm:

 1. Pha cà phê đen nóng như bình thưng.

 2. Cho mt ong, nưc ct chanh vào cà phê, khuy đu.

 3. Thêm nưc m, khuy đu ln na và thưng thc.

Công Dng:

 • Mt ong giàu cht chng oxy hóa, giúp tăng cưng h min dch.

 • Chanh cha nhiu vitamin C, h tr gii đc cơ th.

2. Cà Phê Detox Du Da & Quế

Nguyên Liu:

 • Cà phê đen nóng: 1 tách

 • Du da nguyên cht: 1 mung cà phê

 • Bt quế: 1/2 mung cà phê

 • Nưc m: 1/4 tách

Cách Làm:

 1. Pha cà phê đen nóng như bình thưng.

 2. Cho du da, bt quế vào cà phê, khuy đu.

 3. Thêm nưc m, khuy đu ln na cho hn hp hòa quyn.

Công Dng:

 • Du da cha axit béo chui trung bình, giúp tăng cưng trao đi cht, đt cháy m tha.

 • Quế h tr kim soát đưng huyết, gim cm giác thèm ăn.

3. Cà Phê Detox Gng & Ngh

Nguyên Liu:

 • Cà phê đen nóng: 1 tách

 • Gng tươi: 1/2 c (băm nh)

 • Bt ngh: 1/2 mung cà phê

 • Nưc m: 1/2 tách

Cách Làm:

 1. Cho gng băm vào nưc m, đun sôi nh khong 5 phút đ tinh cht gng tan ra.

 2. Lc nưc gng, thêm cà phê đen nóng và bt ngh vào, khuy đu.

Công Dng:

 • Gng cha gingerol, có tác dng chng viêm, gim đau, h tr tiêu hóa.

 • Ngh cha curcumin, giúp chng oxy hóa, tăng cưng h min dch.

Lưu Ý:

 • S dng nguyên liu t nhiên, cht lưng tt.

 • Ung cà phê detox vào bui sáng đ ti ưu hóa hiu qu.

 • Kết hp vi chế đ ăn ung lành mnh và tp luyn th thao thưng xuyên.

 • Tham kho ý kiến bác sĩ trưc khi s dng nếu bn có bt k vn đ sc khe nào.

Hãy la chn công thc cà phê detox yêu thích và tri nghim nhng li ích tuyt vi cho sc khe ca bn!