Cà phê là thc ung quen thuc vi hàng triu ngưi trên thế gii. Trong đó, Arabica và Robusta là hai loi cà phê ph biến nht, mi loi mang hương v và đc trưng riêng. Vy làm sao đ phân bit cà phê Arabica và Robusta? Hãy cùng chúng tôi tìm hiu nhé!

Khám Phá Bí Mật Phân Biệt Cà Phê Arabica và Robusta

1. Ngun gc và đc đim

 • Arabica: Có ngun gc t Ethiopia, đưc trng ch yếu vùng núi cao, khí hu mát m. Ht Arabica có hình bu dc, đưng rãnh ch S gia, hàm lưng caffeine thp (khong 1,5%).

 • Robusta: Có ngun gc t vùng Congo, đưc trng vùng đt thp, khí hu nóng m. Ht Robusta hình tròn hơn, đưng rãnh thng gia, hàm lưng caffeine cao (khong 2,5%).

2. Hương v và mùi thơm

 • Arabica: Ni tiếng vi hương thơm phong phú, tinh tế, v chua thanh tao, ngt du, hu v kéo dài.

 • Robusta: Hương v đm đà, mnh m, v đng đc trưng, hu v mnh m.

3. Hình dáng ht cà phê

 • Arabica: Ht cà phê hình bu dc, thon dài, đưng rãnh ch S gia.

 • Robusta: Ht cà phê hình tròn hơn, nh hơn, đưng rãnh thng gia.

4. Giá c

 • Arabica: Do điu kin trng trt khó khăn hơn và hương v đưc đánh giá cao, giá thành ca Arabica thưng cao hơn Robusta.

 • Robusta: D trng, năng sut cao nên giá thành Robusta thưng thp hơn Arabica.

5. ng dng

 • Arabica: Thưng đưc dùng đ pha cà phê đen, cà phê sa đá, Espresso, Cappuccino

 • Robusta: Thưng đưc dùng đ pha cà phê sa đá, cà phê hòa tan, Espresso

Mo nh phân bit Arabica và Robusta

 • Quan sát hình dáng ht cà phê.

 • Nếm th hương v: Arabica có v chua thanh, ngt du, Robusta có v đng đm đà.

 • Tham kho thông tin trên bao bì: Các nhà sn xut thưng ghi rõ loi cà phê trên bao bì.

La chn cà phê phù hp

Tùy thuc vào s thích và nhu cu, bn có th la chn Arabica hoc Robusta, hoc kết hp c hai đ to ra hương v cà phê đc đáo.

Bn yêu thích hương v cà phê nào? Hãy chia s vi chúng tôi!

Tìm hiu thêm:

 • Các loi cà phê pha máy: https://www.sweetbeans.vn/store/

 • Khóa hc pha chế cà phê chuyên nghip: https://www.sweetbeans.vn/training/

 • Cm nang pha cà phê ti nhà