Cà phê sa đá thc ung quen thuc và đưc yêu thích bi ngưi Vit, mang đến hương v đm đà, ngt ngào, và s sng khoái tc thì. Hãy cùng vào bếp và khám phá cách pha chế cà phê sa đá thơm ngon, chun v ngay ti nhà vi hưng dn chi tiết sau đây:

Nguyên Liu:

 • Cà phê: 2025 gram (chn loi cà phê rang đm, xay mn)

 • Nưc sôi: 50 ml

 • Sa đc: 24 mung canh (tùy theo khu v ngt)

 • Đá viên: Lưng đá va đ

 • Dng c: Phin pha cà phê, ly/cc, mung

Các Bưc Pha Chế:

 1. Pha cà phê:

  • Cho cà phê vào phin, lc nh cho đu.

  • Thêm 10ml nưc sôi, ch 30 giây đ cà phê n đu.

  • Thêm 40ml nưc sôi còn li, đy np phin và ch cà phê nh git.

 2. Khuy sa: Trong thi gian ch cà phê nh git, cho sa đc vào ly/cc. Thêm 12 mung canh cà phê nóng vào ly sa, khuy đu cho tan.

 3. Thêm đá: Cho đá viên vào ly sa, lưng đá tùy theo s thích.

 4. Rót cà phê: Khi cà phê đã nh git hết, rót cà phê t t vào ly sa đá.

 5. Thưng Thc: Khuy đu cà phê, sa và đá trưc khi thưng thc.

Giải Nhiệt Ngày Hè Với Cà Phê Sữa Đá Thơm Ngon, Đậm Đà

Mo Cho Ly Cà Phê Sa Đá Thơm Ngon:

 • Chn cà phê cht lưng: Cà phê rang đm, xay mn s mang đến hương v đm đà, thơm ngon hơn.

 • Điu chnh lưng sa: Tùy theo khu v ngt, bn có th thêm hoc bt lưng sa đc.

 • S dng nưc sôi nhit đ phù hp: Nhit đ nưc lý tưng đ pha cà phê là 9096 đ C.

 • Làm sch phin sau mi ln s dng: Giúp cà phê không b ln tp v, gi đưc hương v nguyên bn.

 • Thêm topping: Bn có th thêm topping như kem tươi, cacao, sa đc lên trên ly cà phê sa đá đ tăng thêm hương v và s hp dn.

Vi nhng bưc đơn gin và mo nh trên, bn đã có th t tin pha chế nhng ly cà phê sa đá thơm ngon, chun v ngay ti nhà! Hãy chiêu đãi bn thân và bn bè ly cà phê mát lnh, xua tan cái nóng mùa hè!