Latte art, ngh thut to hình trên b mt cà phê latte, không ch là thc ung mà còn là mt tác phm ngh thut đy sáng to. Hãy cùng biến tách cà phê ca bn thành nhng kit tác vi hưng dn chi tiết và mo nh sau đây:

Chun B:

 • Máy pha cà phê espresso: Cn thiết đ to lp crema dày, sánh mn, nn tng cho latte art.

 • Sa tươi lnh: Chn loi sa tươi nguyên cht, hàm lưng béo cao (khong 3.5%).

 • Ca đánh sa (Milk pitcher): Dùng đ to bt sa mn, mưt.

 • Cc đng latte: Chn cc ming rng, có dung tích phù hp.

 • Tăm hoc que tre: Dùng đ v, to hình trên b mt cà phê.

Các Bưc To Hình Latte Art:

1. Chun B Espresso: Pha mt shot espresso (khong 30ml) vào cc đng latte.

2. Đánh Sa: Đ sa tươi lnh vào ca đánh sa, lưng sa đ đ to hình latte art (khong 100150ml).

 • To bt sa (Frothing): Đt vòi hơi vào ca đánh sa, cách mt sa khong 1cm, bt vòi hơi đ to bt sa mn, mưt.

 • Làm m sa (Stretching): H thp vòi hơi xung gn đáy ca, to xoáy nưc đ làm m sa đu. Nhit đ sa lý tưng là khong 6065 đ C.

 • Gõ nh ca đánh sa: Gõ nh đáy ca vào bàn đ loi b bt khí ln, to kết cu sa mn màng.

3. Rót Sa Vào Espresso:

 • Giai đon đu: Rót sa t t vào cc, gi khong cách cao đ sa hòa quyn đu vi espresso.

 • Giai đon to hình: H thp ca đánh sa, rót sa vi tc đ chm và đu, di chuyn ca theo hình zigzag đ to hình trên b mt cà phê.

4. To Hình Latte Art:

 • Hình Trái Tim: Rót sa vào trung tâm cc, sau đó nâng ca đánh sa lên và kéo v phía trưc đ to hình trái tim.

 • Hình Rosetta (Lá Cây): Rót sa theo hình zigzag t phía sau cc ra phía trưc, sau đó nâng ca đánh sa lên và kéo thng v phía trưc đ to hình lá cây.

 • Hình Tulip: Rót sa to thành mt vòng tròn nh trung tâm cc, sau đó rót thêm sa vào trung tâm vòng tròn đ to hình tulip.

Biến Tách Cà Phê Thành Kiệt Tác: Bí Quyết Tạo Hình Latte Art

Mo Cho Latte Art Hoàn Ho:

 • Luyn tp k thut đánh sa: Bt sa mn, mưt là yếu t quyết đnh cho latte art đp.

 • Kim soát tc đ và lưng sa rót: Rót sa vi tc đ chm và đu, điu chnh lưng sa phù hp đ to hình.

 • S dng tăm hoc que tre: Dùng tăm hoc que tre đ v, điu chnh hình dng latte art theo ý mun.

 • Sáng to và th nghim: Hãy sáng to và th nghim vi nhng k thut rót sa khác nhau đ to ra nhng mu latte art đc đáo ca riêng bn.

Biến Tách Cà Phê Thành Kiệt Tác: Bí Quyết Tạo Hình Latte Art

Vi s kiên nhn và luyn tp, bn s tr thành mt barista chuyên nghip ngay ti nhà, biến tách cà phê latte thành nhng kit tác ngh thut đy n tưng!