Cà phê, thc ung quen thuc ca hàng triu ngưi Vit Nam mi ngày, n cha trong mình mt hành trình k diu t nhng ht cà phê xanh đến tách cà phê thơm lng. Và bí mt ca hương v tuyt ho y chính là quá trình rang cà phê.

Từ Hạt Xanh Đến Tách Cà Phê Thơm Nồng: Hành Trình Rang Cà Phê

Giai đon 1: Chun b ht cà phê

Trưc khi bưc vào giai đon rang, ht cà phê cn đưc chn lc k càng. Nhng ht cà phê cht lưng cao, đng đu v kích thưc và không b hư hi s đưc la chn đ đm bo hương v cà phê sau khi rang.

Giai đon 2: Rang cà phê

Đây là giai đon quan trng nht, quyết đnh hương v và màu sc ca cà phê. Ht cà phê đưc đưa vào máy rang nhit đ cao. Quá trình này kéo dài khong 1020 phút, tùy thuc vào loi máy rang và loi cà phê mong mun.

Trong quá trình rang:

 • Nhit đ cao làm bay hơi nưc trong ht cà phê.

 • Các phn ng hóa hc phc tp xy ra, to ra hương v và màu sc đc trưng.

 • Ht cà phê thay đi màu sc t xanh lc sang vàng nht, ri nâu nht và cui cùng là màu nâu đm.

Phân loi mc đ rang:

 • Rang nht (Light Roast): Ht cà phê có màu nâu nht, hương v chua thanh, caffeine cao.

 • Rang va (Medium Roast): Ht cà phê có màu nâu cánh gián, hương v cân bng gia chua và đng.

 • Rang đm (Dark Roast): Ht cà phê có màu nâu đm, hương v đng, đm đà, caffeine thp.

Giai đon 3: Làm ngui và bo qun

Sau khi rang, ht cà phê cn đưc làm ngui nhanh chóng đ dng quá trình rang và gi đưc hương v. Ht cà phê đưc tri đu trên khay hoc đưc làm ngui bng lung không khí mát.

Sau đó, cà phê đưc bo qun trong túi kín, tránh ánh sáng và không khí đ gi đưc hương v lâu dài.

Giai đon 4: Xay và pha chế

Tùy thuc vào phương pháp pha chế, cà phê rang s đưc xay thô hoc xay mn.

Dưi đây là mt s phương pháp pha chế ph biến:

 • Pha phin: Cà phê đưc xay mn, pha bng phin truyn thng, cho ra ly cà phê đm đà, hương v truyn thng.

 • Pha máy: Cà phê đưc xay thô, pha bng máy Espresso, cho ra ly cà phê đm đc, lp crema béo ngy.

 • Pha Pour Over: Cà phê đưc xay trung bình, pha bng phương pháp Pour Over, cho ra ly cà phê thanh tao, hương v tinh tế.

Quá trình rang cà phê là mt ngh thut, đòi hi s t m và kinh nghim. Mi loi cà phê, mi mc đ rang s cho ra hương v đc trưng, mang đến cho ngưi thưng thc nhng tri nghim cà phê đc đáo.

Bn đã sn sàng đ khám phá thế gii cà phê rang đy màu sc?

Tìm hiu thêm v:

 • Các loi cà phê: Arabica, Robusta, Culi...

 • Các phương pháp pha chế: Pha phin, pha máy, pha Pour Over...

 • Các đa ch mua cà phê rang uy tín: https://www.sweetbeans.vn

 • Các khóa hc barista: https://www.sweetbeans.vn/training/

Hãy chia s bài viết này đ mi ngưi cùng hiu thêm v quá trình rang cà phê nhé!