Thế gii cà phê đa dng và phong phú vi vô s loi cà phê, mi loi mang hương v và đc trưng riêng. Hãy cùng do mt vòng quanh thế gii cà phê và khám phá nhng loi cà phê ph biến nht, đưc ưa chung trên toàn cu:

Dạo Một Vòng Thế Giới Cà Phê: Khám Phá Các Loại Cà Phê Phổ Biến Nhất

1. Arabica (Coffea Arabica):

 • Ngun gc: Ethiopia

 • Hương v: Ni tiếng vi hương thơm tinh tế, v chua thanh, ngt ngào, hu v kéo dài. Hàm lưng caffeine thp (khong 1.5%).

 • Ph biến: Chiếm khong 60% sn lưng cà phê thế gii, đưc trng nhiu Brazil, Colombia, Ethiopia...

 • La chn lý tưng cho: Cà phê đen, cà phê sa, cà phê pha máy, pha phin...

2. Robusta (Coffea Canephora):

 • Ngun gc: Châu Phi cn Sahara

 • Hương v: V đm đà, đng, hàm lưng caffeine cao (khong 2.5%).

 • Ph biến: Chiếm khong 30% sn lưng cà phê thế gii, đưc trng nhiu Vit Nam, Indonesia, Uganda...

 • La chn lý tưng cho: Cà phê sa đá, espresso, cà phê hòa tan...

3. Liberica (Coffea Liberica):

 • Ngun gc: Liberia

 • Hương v: Hương v đc đáo, khói, g, hu v kéo dài.

 • Ph biến: Sn lưng ít, ch yếu đưc trng Đông Nam Á.

 • La chn lý tưng cho: Cà phê pha phin, cà phê đen...

4. Excelsa (Coffea Excelsa):

 • Ngun gc: Đông Nam Á

 • Hương v: Hương v trái cây, đm đà, thong chút chua thanh.

 • Ph biến: Sn lưng ít, thưng đưc pha trn vi các loi cà phê khác.

 • La chn lý tưng cho: Cà phê pha trn, cà phê đen...

Ngoài ra, còn có mt s loi cà phê khác ít ph biến hơn như:

 • Culi: Ging cà phê đc sn ca Vit Nam, ht nh, tròn, v ngt đm, hu v kéo dài.

 • Moka: Cà phê Yemen, ni tiếng vi hương thơm chocolate, v ngt ngào, giá thành cao.

 • Bourbon: Cà phê đo Reunion, hương v trái cây, ngt ngào, cân bng.

Mi loi cà phê đu mang đến tri nghim hương v đc đáo, phù hp vi s thích và phương pháp pha chế khác nhau. Hãy th nghim và khám phá thế gii cà phê đa dng đ tìm ra loi cà phê yêu thích ca bn!