Cà phê, thc ung quen thuc mi sáng, là kết qu ca mt quy trình trng trt công phu, đòi hi s t m và kiên nhn. Hãy cùng khám phá hành trình t ht ging đến tách cà phê thơm ngon:

Từ Hạt Đến Tách: Khám Phá Quy Trình Trồng Cà Phê Tỉ Mỉ

1. Chn Ging:

 • La chn ging cà phê phù hp vi điu kin khí hu, th nhưng đa phương (Arabica, Robusta, Culi).

 • Chn ht ging khe mnh, không sâu bnh.

2. Gieo Ht:

 • Gieo ht trong vưn ươm vi đt tơi xp, giàu dinh dưng.

 • Tưi nưc đu đn, đm bo đ m cho ht ny mm.

 • Che ph đ bo v ht khi nng nóng, mưa gió.

3. Chăm Sóc Cây Con:

 • Sau 34 tháng, cây con đ khe mnh đ trng ra vưn.

 • Chun b đt: Làm đt tơi xp, bón phân hu cơ, to rãnh thoát nưc.

 • Trng cây: Trng cây con vi khong cách phù hp, tưi nưc đu đn.

 • Che bóng: Cây cà phê non cn đưc che bóng đ tránh nng gt.

4. Chăm Sóc Cây Trưng Thành:

 • Tưi nưc: Tưi nưc đy đ, đc bit trong mùa khô.

 • Bón phân: Bón phân đnh k đ cung cp dinh dưng cho cây phát trin.

 • Ta cành: Loi b cành già, cành sâu bnh đ tp trung dinh dưng cho cành khe mnh.

 • Phòng tr sâu bnh: Kim tra thưng xuyên và x lý kp thi sâu bnh gây hi.

5. Thu Hoch:

 • Sau 34 năm, cây cà phê bt đu cho qu.

 • Thu hoch khi qu chín đ, có th thu hoch bng tay hoc bng máy.

6. Chế Biến:

 • Phơi khô: Phơi qu cà phê dưi ánh nng mt tri cho đến khi khô.

 • Tách v: Loi b v qu đ ly ht cà phê bên trong.

 • Phân loi: Phân loi ht cà phê theo kích c, cht lưng.

7. Rang Xay:

 • Rang ht cà phê nhit đ thích hp đ to hương v đc trưng.

 • Xay cà phê theo đ mn phù hp vi phương pháp pha chế.

8. Pha Chế & Thưng Thc:

 • Chn phương pháp pha chế yêu thích đ to ra ly cà phê thơm ngon.

 • Thưng thc hương v cà phê nguyên bn, hoc kết hp vi sa, đưng

Quy trình trng cà phê đòi hi s am hiu, kinh nghim và lòng yêu ngh ca ngưi nông dân. Mi ht cà phê là kết tinh ca đt tri, công sc và tâm huyết, mang đến cho chúng ta thc ung tuyt vi mi ngày.